Институт Монтесори България цели да образова в Монтесори принципите, промотира Монтесори педагогиката и подпомага частни и държавни училища за създаването и поддържането на AMI стандарти на Монтесори образование.

Ние вярваме, че всички деца могат да се възползват от Монтесори образованието и това ще повиши качеството на образование, водещите ценности и качеството на живот в България. За целта организацията ни е посветена на повишаване на информираността за природните закони при израстването на детето и развитието му в семейството, училището и обществото.

Ние подпомагаме общинските детски градини и училища за интегриране на Монтесори педагогиката и подход спрямо AMI принципите. В резултат от тези усилия вече няколко общински детски градини в България са в процес на интегриране на Монтесори практиките в програмата си и организиране на Монтесори класни стаи (3-6г.) през септември 2016.