АМI (Association Montessori Internationale) има филиали на учебни центрове в целия свят. Тези центрове предоставят АМI (Association Montessori Internationale) дипломирани курсове, които са международно признати с тяхното качество и автентичност.

За образование на деца във възрастта 3-6 години, учебните центрове на AMI предлагат следния международно сертифициран курс:

Монтесори Учител (3-6г.)

По-задълбочено изучаване на Монтесори педагогиката с фокус върху нуждите за развитие на децата от 3 до 6 годишна възраст. Квалификацията за Учител Предучилищната педагогика е напълно интегрирана в курсовете на AMI.

Цели

Целта на курса на AMI 3-6 е да се изучи в дълбочина Монтесори педагогиката и практики за подпомагане на детето между 3 и 6 години.

Програма

Курсът включва:

  • Монтесори детска психология и развитие на личността на детето
  • Монтесори образователна теория и практика, включително ролята на Монтесори обучителя и подготовката на Монтесори среда
  • Наблюдение и Преподавателска практика в детски градини, управлявани от AMI обучени Монтесори учители.

Придобита квалификация

Минимум 400 часа в класната стая за обучение, включително лекции, минимум 140 часа супервизирана практика с Монтесори материали и 170 часа наблюдение и преподаване в Монтесори класна стая 3-6.

Можете да се запознаете с брошурата БРОШУРА.

За повече информация, може да разгледате секция обучения в страницата на AMI: http://ami-global.org/training/qualifications/ami-diploma-children’s-house-3-6

Проверете възможностите за стипендия като ни пишете на: office@imontessori.bg