АМI (Association Montessori Internationale) има филиали на учебни центрове в целия свят. Тези центрове предоставят АМI (Association Montessori Internationale) дипломирани курсове, които са международно признати с тяхното качество и автентичност.

За работа в основното образование с ученици във възрастта 6-12 години, учебните центрове на AMI предлагат следния международно сертифициран курс:

Основен Монтесори учител (6-12г.)

Изучаване на Монтесори педагогиката и развитието на детето, както и интердисциплинарен подход към изучаването на човешките същества, история, култура и света за деца от 6 до 12 години.

Цели

Целта на курса за начални и основни учители е да се проучи в дълбочина Монтесори педагогиката и практика за деца на възраст между 6 и 12г.

Програма

Курсът включва:

  • Монтесори детска психология и развитие на детето, с особен акцент върху детето от 6-12 години.
  • Монтесори образователна теория и практика за детето между 6 и 12г., който включва алгебра, геометрия, език, история, физически и биологични науки, физическа и политическа география, музика и изкуства.
  • Съставяне на девет албума, един за всяка област на курса.

Придобита квалификация

Минимум 440 часа обучение в класната стая, включително лекции и минимум 140 часа супервизирана практика с Монтесори материали. Минимум 210 часа наблюдение и преподаване в Монтесори класна стая.

Предпоставки за квалификация

AMI 3-6 диплома или посещаване на курс на AMI, който е 5 седмичен целодневен подготвителен курс, преди началото на курса 6-12г.

Можете да се запознаете с брошурата Brochure.

За повече информация, може да разгледате секция обучения в страницата на AMI: http://ami-global.org/training/qualifications/ami-diploma-elementary-6-12

Проверете възможностите за стипендия като ни пишете на: office@imontessori.bg