Първи AMI Сертификационен Курс за Асистенти  Детска къща (3-6)

Цели на курса

Целта на този курс е да помогне на заинтересованите възрастни да станат компетентни асистенти в Монтесори детската къща. Задачата на асистента е да подкрепя и помага педагога за поддържане на хармония в класната стая, да наблюдава, да знае кога и как да се намеси и как да не създава пречки, да придобие способността да позволи на децата да стават все по-самостоятелни, да придобие знание за Монтесори разбирането на Свободата и Дисциплината, да придобие способността да подкрепя развитието на детето чрез подпомагане на учителя.

Директор обучение – Надя Столбова

Надя Столбова е родом от Русия, но от 2005 г. живее в Мюнхен, Германия, където получава своята Монтесори диплома 3-6 от Montessori Internationales Ausbildungszentrum e.V. Освен това тя има традиционна немска степен за учител в детска градина, както и Университетска диплома за начално и ранно детско образование от Киров, Русия.

Надя прекарва повече от 12 години като водач в класна стая, училищен администратор, консултант и лектор в Montessori класни стаи 3-6 г., както и като асистент обучител в Montessori Adult Education MAE GmbH. През 2018 тя става AMI Монтесори помощник обучител за възраст 3-6 г. и ръководи AMI 3-6 Асистентски курсове в Латвия и Естония. През 2019 г. Надя започва да асистира в AMI Монтесори курс 3-6 във Висшето училище по Монтесори метода в Санкт Петербург, Русия, за да завърши програмата си за обучение под ръководството на Мадлена Улрих и Гретхен Хол. Тя, също така, има привилегията да осъществи някои от тези обучения под ръководството на Мария Рот в Мюнхен, Германия, и под ръководството на Мария-Лийна Тирвайнен, Улла Викефелд и Барбро Штенлунд в Копенхаген, Дания.

 

Продължителност

60 часа лекции и практическа работа. Наблюденията се извършват в класните стаи, водени от AMI 3-6 педагози. Специфични инструкции за наблюденията ще бъдат дадени по време на курса.

Дати

30 септември – 12 октомври 2019г.

Език на курса

Английски, превод на български език

Задължителна литература

Избрани части от книгите Тайнта на детството, Попиващият ум, Детето в семейството, Да откриеш детето, Education for a New World, ще бъдат четени и дискутирани по време на курса.

Съдържание на курса

 • Въведение в Монтесори
 • Ролята на Педагога
 • Ролята на Асистента
 • Преглед на Плановете за развитие
 • Умът на детето от 0 до 6 години, чувствителни периоди
 • Ред: Значението на реда и прецизността, Ред в развитието на личността
 • Движение 0-6: Развитие на движението и неговото значение за детето
 • Език: Развитие, като се вземат предвид и следните елементи:
  • Подготовка на възрастния
  • Използване на езика като цяло
  • Речник: правилно, прецизно, богато, научно точно
  • Как да слушаме децата
  • Как да извличаме езика
 • Независимост: Развитие, също се вземат предвид различните нива на независимост – физическа, умствена, емоционална и духовна, като условия за взаимозависимост
 • Подготвена среда: Дом и Детска къща (физическа и неосезаема)
 • Свобода и дисциплина: Разбиране на концепцията за свободата от гледна точка на Монтесори и изграждане на дисциплината като вътрешно развитие
 • Социално развитие
 • Наблюдение и неговото значение (техника и записване)
 • Музика и изкуство
 • Поддържане на подготвената среда (вътре и навън)
 • Ще бъде отделено време за четене и обсъждане на текстове на Мария Монтесори, свързани с дадените теми

Изисквания за сертификация

 • Представяне на три доклада (500 думи) по теми, зададени от обучителя,
 • Представяне на доклад за наблюдение,
 • Представяне на ръчно изработени материали,
 • Минимум 90% присъствие.

Регистрационна такса

600 € или 1 174 лева

Заинтересовани ли сте?

Ако искате да се запишете за този AMI обучителен курс или имате други въпроси, молим да се свържете с нас!

За записване и контакт  

Институт Монтесори България, office@imontessori.bg, тел: +359 878 832 823

Обучението се провежда на английски език с осигурен симултанен превод на български език.

Курсът се провежда от Association Montessori Internationalе със съдействието на Институт Монтесори България.