Бъдете СПОНСОР
Спонсорски пакет

5 000лв.

3 500лв.

1 500лв.

Преди конференцията
Лого и линк на страницата на конференцията и социалните мрежи

да

да

да

Споменаване във всички покани по e-mail

да

да

да

Новина/лого в информационния бюлетин на Институт Монтесори България и партньорските организации

да/да

не/да

да

Лого във всички рекламни материали за конференцията

да

да

не

Лого в промо-видеото, представящо събитието

да

не

не

Безплатен вход за конферeнцията

5бр

3бр

2бр

По време на конференцията
Лого в програмата на събитието

да

да

да

Споменаване на спонсора при откриване на събитието

да

да

да

Възможност за раздаване на рекламни материали, подаръци

да

да

не

Участие с лекция или работилница

да

не

не

Възможност за брандиран кът

да

не

не

Позициониране на рекламни банери

1бр

1бр

не

„В детето се крие вярата в бъдещето.“
Д-р Мария Монтесори