Монтесори педагогически принципи се коренят в социално движение, което е в защита на правата на всички деца, във всички слоеве на обществото, от всички раси и етноси, в рамките на и извън образователните институции.

Монтесори движението започва на 6 януари 1907г., когато Мария Монтесори открива първата Детска къща в Сан Лоренцо в Рим.

Това, което следва е известно като “откритието на детето” и осъзнаването, че: “… човечеството може да се надява на решение на своите проблеми, сред които най-спешни са тези за мир и единство, само чрез обръщане на своето внимание и енергия към откриването на детето и развитието на значителните възможности на човешката личност в хода на своето формиране. ”

Монтесори е една от най-широко прилаганите образователни системи в света с над 22 000 училища в 117 страни. Монтесори движението, обаче, е далеч по-широко и работи за подпомагане на децата и техните семейства в различни форми.

Монтесори хората служат като застъпници за всички деца, защитавайки правата на детето в обществото.