Как да изберем Монтесори градина или училище?

Монтесори не е запазена марка, така че е възможно всяко училище или център да включва тази популярна дума в името си. Повечето Монтесори детски градини и училища имат за цел да предложат качествено Монтесори образование, но как да разберете дали това е така?

Read more

Надлъжно сравнение на познанията за стойността на цифрите в зависимост от позицията им и аритметиката

От съществено значение е да помогнем на децата да придобият основни познания за числата в ранна детска възраст, с цел подобряване на резултатите по математика.

Read more