Основата за формирането на човешкото същество

Д-р Силвана Монтанаро: Моля, позволете ни да помогнем на децата да навлязат и да останат в света с щастието, произтичащо от постигнатите очаквания, което е тяхно рождено право! Ние искаме да подкрепим каузата на всички новородени и деца през първите години и да ги освободим от пречките пред тяхното развитие, за да се превърнат в огромните НАДЕЖДИ И ОБЕЩАНИЯ, вкоито те са орисани да се превърнат.

Read more

Д-р Стив Хюз: Определянето на граници не означава да бъдем лоши

Много е важно за възрастните да могат да определят подходящи граници – внимателно, но с постоянство да налагат необходимите поведенчески правила и, например, да казваме „не“, когато това е редно.

Read more

Природата във възпитанието

Значението на природата е един от най-задълбочените въпроси, които трябва да адресираме във възпитанието. Това също така е един от най-добре изучените и най-често прилаганите предмети в различните съществуващи методи.

Read more

Как да изберем Монтесори градина или училище?

Монтесори не е запазена марка, така че е възможно всяко училище или център да включва тази популярна дума в името си. Повечето Монтесори детски градини и училища имат за цел да предложат качествено Монтесори образование, но как да разберете дали това е така?

Read more

Надлъжно сравнение на познанията за стойността на цифрите в зависимост от позицията им и аритметиката

От съществено значение е да помогнем на децата да придобият основни познания за числата в ранна детска възраст, с цел подобряване на резултатите по математика.

Read more