Телевизията: приятел или враг?

Учени в сферата на социалните науки, възпитатели и психолози отговарят с висок тон, че между тези две неща съществува очевидна връзка. Те заявяват, че телевизията прекъсва най-важният и най-поучителен урок в детството: житейският опит.

Read more

Румяна Илиева: Амбициите ни са до 2-3 години да предложим Монтесори гимназия за децата на възраст 12-18 г.

Монтесори методът поставя еднакъв по сила акцент, както върху академичната подготовка на децата, която започва в най-ранна възраст, така и върху развитието им като морални и отговорни членове на обществото.

Read more

Виолета Жекова и Вълшебство Пловдив

Независимо от националност и култура децата обучавани по метода Монтесори постигат високи резултати в развитието си. Методът Монтесори е универсален и еднакво продуктивен за всички деца по света. Всяка една нация трябва да работи за своите деца, носейки индивидуалността си като култура, ценности, традиции и обичаи.

Read more

Основата за формирането на човешкото същество

Д-р Силвана Монтанаро: Моля, позволете ни да помогнем на децата да навлязат и да останат в света с щастието, произтичащо от постигнатите очаквания, което е тяхно рождено право! Ние искаме да подкрепим каузата на всички новородени и деца през първите години и да ги освободим от пречките пред тяхното развитие, за да се превърнат в огромните НАДЕЖДИ И ОБЕЩАНИЯ, вкоито те са орисани да се превърнат.

Read more

Д-р Стив Хюз: Определянето на граници не означава да бъдем лоши

Много е важно за възрастните да могат да определят подходящи граници – внимателно, но с постоянство да налагат необходимите поведенчески правила и, например, да казваме „не“, когато това е редно.

Read more

Природата във възпитанието

Значението на природата е един от най-задълбочените въпроси, които трябва да адресираме във възпитанието. Това също така е един от най-добре изучените и най-често прилаганите предмети в различните съществуващи методи.

Read more