Дима Чакърова
Съосновател
Събития, Публикации, Връзки с общността
Анна-Мария Йоцова
Основател, Член на УС
Международни програми, Партньорства, Събития, Обучения
Mirka Vlckova
Член на УС
Съветник, AMI Обучения, Директор Монтесори Институт Прага