Институт Монтесори България предлага консултантски услуги на частни и общински/държавни детски ясли, детски градини, основни учлища и образователни центрове по разнообразни теми и проблеми. Нашите консултантски услуги предлагат подпомагащи съвети на базата на менторски модел за насърчаване въвеждане на най-добрите практики и въвеждане и поддържане на Монтесори праграмата спрямо стандартите на AMI (Association Montessori Internationale). ...
Институт Монтесори България e неправителствена, нестопанска, самофинансираща се организация с идеална цел да подпомага професионалното развитие и предоставя персонифицирани услуги на детски градини, училища, учители и родители. Ние предлагаме Членство, Абонаментни услуги, Консултантски и Подкрепящи услуги, както и възможности за Професионално развитие. ...
Сдружение Институт Монтесори България е национална организация, която подпомага развитието на Монтесори образованието в България. Институт Монтесори България е национална организация, която принадлежи към Международната Асоциация Монтесори – Association Montessori Internationale (AMI),  основана 1929 г. от д-р Мария Монтесори като пазителят на историята на Монтесори движението и гаранция за качеството на Монтесори образованието. Институт Монтесори ...