Този курс има за цел да даде представа за философията и практиката на подхода Монтесори. Този курс е подходящ за всеки, който има интерес да подпомага развитието на личността на малкото дете и да изгради дълбоко разбиране за неговите нужди. ...
Дипломните Монтесори курсове AMI са насочени към тези, които работят или планират да работят с малки деца от раждането до 12-годишна възраст. Те са подходящи не само за тези, които искат да бъдат учители, но и за родители, психолози, терапевти и медицински сестри. Всеки, който се интересува от ориентирана към деца кариера, би спечелил. ...
Институт Монтесори България има удоволствието да обяви опреснителни курсове за учители и кратки курсове за родители, които се интересуват от това как могат да се използват Монтесори принципите в дома, за да се подхранва развитието на децата. Използвайте познанията и практическата мъдрост на Монтесори подхода, за да откриете скрития потенциал на детето. ...