Дипломните Монтесори курсове AMI са насочени към тези, които работят или планират да работят с малки деца от раждането до 12-годишна възраст. Те са подходящи не само за тези, които искат да бъдат учители, но и за родители, психолози, терапевти и медицински сестри. Всеки, който се интересува от ориентирана към деца кариера, би спечелил. ...
AMI Сертификационен Курс за Асистенти Малки деца (0-3) е подходящ за всеки, който има интерес да подпомага развитието на личността на малкото дете и да изгради дълбоко разбиране за неговите нужди. ...
Целта на този курс е да помогне на заинтересованите възрастни да станат компетентни асистенти в Монтесори детската къща. Задачата на асистента е да подкрепя и помага педагога за поддържане на хармония в класната стая, да наблюдава, да знае кога и как да се намеси и как да не създава пречки, да придобие способността да позволи на децата да стават все по-самостоятелни, да придобие знание за Монтесори разбирането на Свободата и Дисциплината, да придобие способността да подкрепя развитието на детето чрез подпомагане на учителя. ...